LEWA kroppsterapi

Ringvägen 107, Stockholm 08-642 10 05

OSTEOPATISK MEDICIN


Inom Osteopatin ser man till att hälsa och livskvalité påverkas både av kroppens funktion och dess omgivning och sammanhang.

Denna alternativa metod etablerades i mitten av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still.

Inom Osteopatin fokuserar man på att optimera kroppens funktion och därigenom de faktorer som skapar hälsa.

Osteopatin är en manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling.

Man behandlar kroppen som helhet och försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått.

Genom förbättrad belastning och ledfunktion påverkas hela kroppen, muskelspänningar avtar, blodcirkulationen och

nervsystemet stimuleras så att kroppens självläkande system kan fungera optimalt.

 

Osteopati är en filosofi som grundar sig på 4 principer:

  • Människan är en helhet
  • Kroppen är självreglerande och självläkande
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer
  • Rationell behandling baseras på dessa principer

 

Vanliga besvär:

- Ryggont

- Nacke och axlar - stelhet/smärta

- Huvudvärk/migrän

- Muskel & ledvärk

- Rygg och bäcken-besvär efter graviditet

- Mag- och tarmbesvär

- Angnings- och luftrörsbesvär

- Stressrealterade problem


Hur går en behandling till?

 

Vid första besöket tas full anamnes för att få en så klar bild som möjligt av patientens sjukdomshistoria, hälsa och livsstil.

Undersökningen består av att observera hållning och rörelsemönster, medicinska tester, neurologiska tester m.m.

Efter detta ställs en arbetsdiagnos och en lämplig behandlingsplan.

 

Första besöket tar 45-60 min

Återbesök tar 35-45 minEftersom utgångspunkten för osteopati är att varje människa är unik, krävs det olika behandlingsmetoder för att återställa kroppens balans. Gemensamt för dessa är att osteopaten alltid arbetar direkt på patientens kropp med sina händer och att inga redskap eller instrument används. Dock bör understrykas att det är filosofin, sättet att se på människan, sättet att länka ihop symtom och undersökningsfynd samt det hälsofrämjande perspektivet som är osteopati. Här redogör vi kort för de vanligaste behandlingsformerna:


Manipulation

Snabba, lätta och specifika rörelser som ska återställa en normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Tekniken används exempelvis vid behandling av nacke och ländrygg. Rörligheten ökar och smärtan lindras.


Artikulering/Mobilisering

En mer rytmisk teknik utan snabba rörelser. Syftet är att stretcha leder och ligament för att göra dem smidiga. Cirkulationen ökar i muskler, bindväv och lymfsystemet runt leden. Detta har en inflammationshämmande och smärtreducerande effekt.


MET (Muscel Energy Technique)

Osteopaten placerar en eller flera leder i specifika positioner och patienten får hålla emot med ett konstant

tryck. Tekniken används för att förlänga och stärka muskler samt att öka ledens rörlighet.


Kraniell behandling

Kraniell osteopati eller IVM (Involontary Movement) är en subtil form av behandling för att lösa upp spänningar i kroppen inklusive huvudet. Den används bl.a vid behandling av bihålebesvär, trötthet, nackbesvär, sömnsvårigheter och stress.


Visceral behandling

Motverkar obalanser och nedsatt rörlighet mellan organ. Genom att öka organens rörlighet kan man också påverka nerverna och rörligheten i ryggraden, som i sin tur minskar eventuell smärta. Tekniken används ofta för att motverka matsmältningsproblem, förstoppning, diarré, inkontinens, menssmärtor, infertilitet och huvudvärk.


BLT (Balanced Ligamentous Tension)

Genom att varsamt placera en smärtande led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskler att självmant slappna av. Därmed brukar smärtan avta och behandlingen återställer leden i dess optimala läge.


Body Adjustment

En undersökningsrutin och behandlingsform där man med rytmiskt roterande rörelser går igenom kroppens alla delar. Patientens hållning är ofta i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig för att lugna spända områden. Förbättrad cirkulation och återställande av rörlighet är centralt.


Ni kan läsa mer på Svenska Osteopatförbundets hemsida här!


Dessa är alltså bara några av de tekniker som används vid behandling. Vi arbetar mycket med kroppens fascia också tillexempel, vilken är en väldigt viktig struktur för hela kroppens funktion och struktur.Matilda Mossenberg har gått på Stockholm college of Osteopathic medicine 2009-2014 och går regelbundet på fortbildningar.


Behandlar osteopater barn?

Ja. Osteopater läser osteopatisk pediatrik som en del utav utbildningen och behandlar därför barn över 8 år.


Kontakta Matilda;

matilda@lewakroppsterapi.se

073-596 16 49