LEWA kroppsterapi

Ringvägen 107, Stockholm 08-642 10 05

Bioenergiterapi

Yttre spänningar ger upphov till spända och förtätade områden i huden som terapeuten känner av vid massage. De uppkommer vid fel kost, osunt levnadssätt och vid funktionsstörningar i kroppens organ och system.

Vid störningar i ett organ signalerar kroppen om detta.


Jag ger en kraftfull och djupgående massage framförallt på ryggen men även på magen och ibland på andra delar av kroppen, för att lösa upp dessa spänningar. Vanligtvis behövs flera behandlingar för stora och bestående resultat men även enstaka behandlingar är välgörande.

Alla behandlingar är olika beroende på vad som behöver behandlas, men bioenergisträckningar av armar, ben och nacke brukar jag alltid göra liksom också normalisering av de hormonproducerande körtlarna (det endokrina systemet). Behandlingen kan vara allt från en kraftfull massage till en eterisk behandling med hjälp av tankens kraft.


Kontakta Inez:

inez@lewakroppsterapi.se

el 073-669 75 82